Jeugdkarate bij Kensei

Karate goed voor de ontwikkeling

Voor kinderen zijn de lessen uiteraard aangepast. Eerst moet de basis worden aangeleerd. Dat doen we soms ook spelenderwijs. In Japan zijn daar uitstekende methoden voor ontwikkeld en wij gebruiken deze nu ook. Voor kinderen blijkt deze methode zeer geschikt. Naast het leren luisteren besteden we ook aandacht aan netheid, discipline, respect en de omgang met elkaar.

Kinderen sporten bij KENSEI KARATE in een veilige leeromgeving en zonder negatieve spanningen. Zij leren zich ongemerkt open en kwetsbaar op te stellen en positieve assertiviteit wordt geprikkeld. Door vragen te mogen en durven stellen, samen te werken en ook van elkaar te willen leren, ontwikkelen kinderen zich binnen KENSEI KARATE beter dan elders.

 Karate voor kinderen is bij KENSEI KARATE naast effectief en vormend, vooral erg leuk en inspirerend. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich binnen hun eigen leerstijl en het eigen leervermogen neemt toe. Zo kunnen kinderen zich uiteindelijk -als ze er ooit alleen voor staan- goed verdedigen als dat ooit echt moet.

Uw kind "op karate?"

Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen bij ons karate leren. Het hangt uiteraard af van het kind. Sommigen kunnen het al aan vanaf 5 jaar en sommigen zijn er pas aan toe vanaf 7 jaar. Een paar keer vrijblijvend meedoen is dé methode om te zien of uw kind het leuk vind om te doen of niet. De ouder(s) zijn daar nooit bij omdat wij zuiver willen meten. Wij hebben dan ook liever dat u na 3 vrijblijvende lessen besluit om geen lid te worden dan dat u zich na één keer al verplicht voelt om een beslissing te nemen.

Lid worden of proeftraining meedoen? >>

1. Leren omgaan met pesten en groepsdruk op school

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. Aan de aspecten "omgaan met pesten en groepsdruk", wordt ongemerkt aandacht gegeven tijdens de lessen. Bij KENSEI KARATE start dit al in de kleedruimtes. Immers, pestgedrag en groepsdruk hebben een grote impact op de fysieke, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens de lessen wordt verborgen gewerkt aan het optimaliseren van competenties om met pesten en groepsdruk om te gaan. Dit geldt voor alle kinderen. We hebben gemerkt dat de kinderen die dit begrijpen een erg positieve invloed uitoefenen op de andere kinderen.


Enkele van onze thema's die de mentale en fysieke weerbaarheid bevorderen zijn:


  • Stevig in je schoenen staan.
  • Stop, tot hier en geen stap verder!
  • De taal van ons lichaam.
  • Als het dan toch moet!
  • Hulp vragen en hulp bieden.
  • Heb vertrouwen in jezelf.

2. Attidudevorming

Karateschool KENSEI KARATE investeert in de jeugd. Dit zijn alle jongens en meiden tot 18 jaar. 


Met de jeugd-gespecialiseerde karateleraren bereiken we goede resultaten. Kinderen die hyperactief of driftig zijn worden op den duur veel rustiger, zelfbewuster en egoïsme verdwijnt. Bij teruggetrokken en verlegen kinderen wordt spontaniteit geprikkeld. Positieve houdingsaspecten en fatsoenlijke assertiviteit worden doorlopend ontwikkeld. Pesten en vechten doe je niet op straat en/of op school. Terugvechten wel, maar alleen als het echt niet anders kan. Naast de voor kinderen aangepaste karatelessen wordt er ook in elke les ca. 10 min. aandacht gegeven aan leuke slimme spelvormen. Hierin worden de kinderen ongemerkt persoonlijk door maatwerk geschoold op samenwerking en het nog beter kennismaken met anderen. Zo worden kinderen zich bewust van het feit dat je samen vaak meer kunt bereiken dan alleen.

3. Jeugdwedstrijden

Voor wat betreft wedstrijden neemt karateschool KENSEI KARATE in Belgie een wel heel bijzondere plaats in.


Hoewel de karatejeugd van KENSEI KARATE soms wel aan wedstrijden meedoet is dit voor kinderen nooit een doel op zich. Karateschool KENSEI KARATE past ervoor om zich ten koste van de kinderen en ten behoeve van de eigen naam te profileren door druk uit te oefenen om ze toch aan wedstrijden mee te laten doen. KENSEI KARATE is dus behoudend in de deelname aan officiële wedstrijden. • Kinderen die het wel aankunnen en het leuk vinden om aan wedstrijden mee te doen, worden gestimuleerd en met een persoonlijk plan van aanpak begeleid. Zij worden doorontwikkeld en getraind om zich op wedstrijden te handhaven en goede resultaten te behalen. Ook hiermee wordt hun zelfvertrouwen bevestigd.

4. Hulp bij spreekbeurt op school

Karateschool KENSEI KARATE heeft voor de verschillende leeftijd -en groepsniveau's materiaal en coachende zoektips voor spreekbeurten als die over karate gaan. Natuurlijk niet kant-en-klaar want de kinderen moeten worden geprikkeld zelf een aantal zaken uit te zoeken.